full screen background image

آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

گزارش مدیریتی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

مرکز مطالعات

چکیده گزارش

شهر به عنوان کانون تجمعات انسانی، دائم در حال تحول و تغییر است. تحولات شهری همواره سبب شکل‌گیری چالش‌هایی خواهد شد که بر سرنوشت زندگی افراد ساکن در شهرها اثرگذار خواهد بود. از این رو ما تا جایی که بتوانیم باید آینده را در چارچوب مدل‌های آینده پژوهی و با رویکرد برنامه‌ریزی شهری قابل فهم کرده تا از چالش‌های پیش رو با حداقل بدون آسیب‌پذیری عبور نمائیم.
امروزه آینده‌پژوهی با سرعتی شتابان در حال ارتقای جایگاه خود در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت‌ها و سازمان‌ها است. این مسئله سبب شده است که آینده‌پژوهان در پی طراحی الگوها و فرآیندهایی برای اجرای اثربخش آینده پژوهی بوده و با این کار می‌کوشند تضمینی برای نتایج پروژه‌های آینده‌پژوهی فراهم سازند.
گزارش آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با رویکرد شناخت چالش‌های آینده در حوزه برنامه‌ریزی شهری نگاشته شده است تا برنامه‌ریزان با مدل‌های جدید آینده‌پژوهی بتوانند شهر را بهتر از گذشته مدیریت کنند. تاکید گزارش بر روی روش‌ها و مبانی آینده‌پژوهی، زمینه نظریه برنامه‌ریزی با رویکرد آینده‌پژوهی و  آینده‌نگاری متناسب با برنامه‌ریزی شهری است.
و سرانجام اینکه گزارش در انتها به جمع‌بندی پرداخته و چالش‌های آینده برنامه‌ریزی شهری در ایران را مورد بررسی قرار داده است.

منبع
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *