full screen background image

بررسی سناریوهای محتمل در شکل‌گیری شهر دانش در کلانشهر مشهد در افق 1404 با تکیه بر نقش دانشگاه‌ها

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد راهنما: امید علی خوارزمی/ دانشجو: محمد مهرایی
سال: 1390

چکیده: 

جهانی شدن فرآیندی است که امروزه تمامی ابعاد شهرها را تحت تاثیر مثبت و منفی خود قرار داده است. جهانی شدن در کنار تغییر نقش شهرها وگسترش روابط میان شهرها و تغییر در سیستم مدیریتی آنها، سبب افزایش نابرابری‌های اجتماعی و گسترش رقابت میان شهرها شده است. امروزه دانش یک مزیت رقابتی پایدار برای شهرها در جهت رقابت با سایر شهرها محسوب می‌شود و به همین منظور سیستم مدیریت شهری، توسعه شهر را بر اساس نیروهای خلاق و نوآور (که ستون اصلی ایجاد دانش و کسب مزیت رقابتی برای شهر محسوب می‌شوند) قرار می‌دهد.
توسعه شهر بر مبنای نیروهای خلاق و نوآور، توسعه شهری دانش‌بنیان نامیده می‌شود و خروجی این مدل شهر دانش می‌باشد. شهر دانش یک عنصر برای توسعه اقتصاد منطقه‌ای است. لزوم وجود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شهر دانش در شهرهای در حال توسعه و عدم اطمینان ناشی از پیچیدگی محیطی، پیش بینی آینده را در این شهرها با مشکل مواجه کرده است به گونه‌ای که برنامه ریزی سنتی دیگر قادر به پاسخگویی نیست و باید از روش‌های آینده پژوهی مانند سناریونویسی در جهت پیش‌بینی آینده و تبیین جایگزین‌های ممکن در شرایط متفاوت استفاده کرد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود عملکرد دانشگاه‌های کلان شهر مشهد (با در نظر گرفتن نقش آنها در ارتباط با جامعه) در جهت رسیدن به شهر دانش بنیان و تدوین سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر دانش بنیان در کلان شهر مشهد با تکیه بر نقش دانشگاه ها و ارائه راهبردهایی در جهت رسیدن به شهر دانش در چشم انداز افق 1404 است. برای رسیدن به این هدف 6 گام اصلی سناریونویسی انجام شد. جهت انجام این گام‌ها مطالعات ترکیبی کمی و کیفی صورت گرفت. در ابتدا در قالب پرسشنامه (در دو بعد درجه تاثیر و عدم اطمینان) از تعدادی از متخصصین در حوزه دانشگاه، دولت و صنعت نظر خواهی‌ شد و به وسیله آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی نظیر T تست، پیشران‌های بحرانی سناریو تعیین شد. سپس جهت توسعه سناریوها، بررسی پیامد‌ها و همچنین تعیین راهبردها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته با 6 نفر از متخصصین در حوزه‌های دانشگاه و صنعت و دولت استفاده شد و در گام بعد جهت تعیین میزان روایی سناریو‌ها با تعدادی متخصص در حوزه دانشگاه و صنعت مصاحبه به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که 4 سناریو برای آینده کلان شهر مشهد در رسیدن به شهر دانش قابل تصور است که با عناوین شهر طلایی دانش، قافله سر در گم، سربازان بدون فرمانده و برمودا دانش معرفی شده است. در پایان نیز راهبردهایی جهت رسیدن کلان‌شهر مشهد به سناریو مطلوب شهر طلایی دانش ارائه گردیده است.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *