full screen background image

شناخت و بررسی عوامل موثر بر توسعه منطقه استان گیلان با رویکرد آینده‌پژوهی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه گیلان، دانشکده هنر و معماری
استاد راهنما: نادر زالی/ دانشجو: آیت کاظم زاده هریس
سال: 1394 

 

چکیده:

جدا از میل فطری انسان به آگاهی از آینده، نگرانی‌های بشر در زمینه مواجهه با آینده‌ای نامعلوم و پر تحول به ویژه در عصر انقلاب اطلاعات و فن‌آوری، ضرورت شناخت آینده را ایجاد کرده است. در دوران مدرن، یکی از موارد اصلی که حکومت‌ها از طریق آن هم رفتار خود و هم رفتار دیگر بازیگران فعال در کشور را هدایت و جهت‌دهی می‌کنند، در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه نمود می‌یابد و یکی از اجزای اصلی آن، برنامه‌های توسعه منطقه‌ای است نظر به مباحث مربوط به توسعه متوازن و توجه به عدالت در توسعه کشور، این بعد از اهمیت فراوانی برخوردار می‌گردد. موضوع مورد پژوهش حاضر، شناخت و بررسی عوامل موثر بر توسعه منطقه‌ای استان گیلان با رویکرد آینده‌پژوهی می‌باشد. این استان با وجود اینکه یکی از مستعدترین استان‌های کشور در زمینه کشاورزی و گردشگری است و دارای موقعیت اقلیمی و جغرافیایی مناسب می‌باشد که با برنامه‌ریزی‌های نادرست نتواسته به جایگاهی از توسعه که مستحق آن است برسد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل کلیدی پیشران در توسعه استان و ارائه برنامه راهبردی جهت توسعه متعادل و متوازن در آن می‌باشد. در پژوهش حاضر در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده، از روش کیفی استفاده شده است و از جهت گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از تلفیق دو روش اسنادی و میدانی و با کمک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل اثرات متقابل استفاده خواهد شد که برای این کار با کمک نرم افزار میک مک اثرات متقابل بر توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت تا عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان بدست آید و راهبردهای برای توسعه متعادل و متوازن استان ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از میان 64 عامل شناسایی شده با توجه به نظر کارشناسان و طرح‌های فرادست تنها 17 عامل که عبارتند از نیروی انسانی متخصص، جذب سرمایه از کشورهای همسایه، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، توسعه صنایع وابسته به دریا، تجارت و بازرگانی خارجی، تولید محصولات باغی، توسعه شهرک‌های صنعتی، قرارگیری در مسیر فراقاره‌ای کریدورهای بین‌المللی حمل‌و‌نقل آزاد، تورسیم و گردشگری، تولید محصولات زراعی، شیلات و آبزیان، توسعه صنایع وابسته به جنگل، توسعه راه آهن، توسعه بنادر در استان، امکانات و خدمات پیشرفته، توسعه کارخانجات صنعتی، امنیت بالا در استان، به عنوان عوامل پیشران و کلیدی توسعه استان گیلان در مرحله آخر تحلیل اثرات متقابل انتخاب گردید که برای هر کدام جهت توسعه متعادل و متوازن آینده استان راهبردهایی ارائه گردید.

واژگان کلیدی: توسعه منطقه‌ای، آینده‌پژوهی، استان گیلان، برنامه راهبردی، تحلیل اثرات متقابل، نرم افزار میک مک.

منبع

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *