full screen background image

معرفی روش‌های ارزیابی پس از اجرا برنامه‌های توسعه شهری

گزارش مدیریتی “معرفی روش‌های ارزیابی پس از اجرا برنامه‌های توسعه شهری” مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

توسعه شهری

چکیده گزارش

ارزیابی پس از اجرای برنامه‌های توسعه شهری به تولیدکنندگان برنامه‌های توسعه شهری کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت برنامه‌های پیشین را شناسایی کنند و بر پایه نتایج آن‌ها، برنامه‌های پیشین را بازبینی کنند و برنامه‌های جدید را ارتقاء داده و از تکرار مشکلات برنامه‌های قبلی جلوگیری نمایند. افزون بر این، ارزیابی پس از اجرای برنامه به سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند که از عملکرد سازمان‌های تولیدکننده و مجری برنامه آگاه شده و در مورد ادامه یا اصلاح فعالیت‌های آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

در این گزارش روش‌های ارزیابی پس از اجرا در قالب روش‌های ارزیابی اثرات برنامه، روش‌های ارزیابی پیامدهای برنامه و روش‌های ارزیابی کارآمدی هزینه‌های برنامه یا ارزیابی اقتصادی برنامه معرفی شده‌اند و پایه‌های نظری، روش‌شناسی و مراحل انجام فرایند ارزیابی برای هر یک از آن‌ها تبیین و تدوین شده است. سپس روش‌های ارزیابی پس از اجرا با مراحل تولید برنامه سند طرح جامع تهران (برنامه راهبردی- ساختاری شهر تهران) مطابقت داده شده‌اند و مشخص شده است که روش‌های ارزیابی پس از اجرا برای ارزیابی نتایج کدام یک از مراحل سند طرح جامع تهران قابل بکارگیری هستند.

منبع
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *