full screen background image
Search

طراحي الگوي فرايندي نظام برنامه‌ريزي فرهنگي شده در شهر اسلامي- ايراني با رويكرد آینده‌پژوهی

عنوان نشریه: مطالعات شهر ايراني اسلامي
تابستان ۱۳۹۴, دوره  ۵, شماره  ۲۰; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۵
نویسندگان: عيوضي محمدرحيم, براتي ناصر, پوراحمد احمد, كشاورزترك عين اله

چکیده مقاله:

آینده‌‏پژوهی ارتباطی دو سویه‌ای با انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و فرهنگ ملّت‏‌ها دارد. از این حیث ریشه‌یابی نسبت بین برنامه‌ریزی و فرهنگ در نظام توسعه شهری با رویکرد آینده‌پژوهی ضرورت می‌یابد. هدف از تشریح این نسبت نیز چشم‌انداز آینده‌ای مؤیّد نظام شهری با مختصات و نمادهای اسلامی – ایرانی است. با توجّه به هدف مقاله که تبیین جایگاه برنامه‌ریزی فرهنگی شده در شهر اسلامی – ایرانی است، روش تحقیق کیفی ـ کمّی برای آن برگزیده شده است. پژوهش حاضر دارای دو بخش اصلی است، در گام اول مبانی روش‌شناختی تدوین الگوی بومی بر مبنای پیوند فرهنگ و برنامه‌ریزی تدوین شده است. بر مبنای رویکرد برنامه‌ریزی فرهنگی شده نیازمند ایجاد ساختارهای جدید در نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای هستیم. این ساختارها در ابعاد سطح کلان شامل تدوین نقشة مهندسی فرهنگی کشور و رصد فرهنگی بر مبنای مزیّت‌های منطقه‌ای است. سطح تحلیل شهر نیازمند برنامه جامع با رویکرد آینده‌پژوهی است که نظام مدیریّت شهری نیز باید با آن منطبق و چشم‌انداز شهر بر اساس مبانی سیستم فرهنگی شده تدوین شود. ورود فرهنگ در متن برنامه‌ریزی در سطوح مکانی و مقیاس‌های مختلف زمانی می‌تواند به تحقق الگوی اسلامی- ایرانی کمک نماید. سپس در گام دوم، کاربرد مبانی و روش‌های آینده‌پژوهی در راستای تدوین الگوی فرایندی سیستم برنامه‌ریزی فرهنگی شده در نظام توسعة شهری بر مبنای مدل‌یابی ساختاری تفسیری، تجویز شده است. در این الگو، ضعف نظام برنامه‌ریزی شهری بر مبنای عدم توجّه به دو مؤلّفة فرهنگ و آینده‌پژوهی تحلیل و سپس ارتباط و پیوند سطح تحلیل شهری، منطقه‌ای و ملّی در گام‌هایی مشخّص و تبیین شده است.

واژگان کلیدی:

آینده‌پژوهی، سیستم برنامه‌ریزی فرهنگی شده، شهر اسلامی – ایرانی، مدل‌سازی ساختاری تفسیری.

منبع
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *