full screen background image

دسته: مدیریت بحران و ایمنی شهری

طراحی فضای سبز شهری با تاکید بر ارتقای تاب آوری

طرح فضای سبز SLA برای شهر کپنهاگ برنده‌ی مسابقه‌ی شهرهای شمالی اروپا شد. موضوع این مسابقه ارائه‌ی طرحی بود که با استفاده از فرآیندهای طبیعی از شهرها در برابر بلایای طبیعی محافطت کند. با شدیدتر شدن و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر شدن الگوهای آب و هوایی جهان، جستجو برای یافتن راهکارهای طراحی شهری که شهرها را از سیل‌ها […]

سنجش تاب‌آوری شهری با استفاده از روش‌ مبتنی بر داده

ایجاد تاب‌آوری در شهرها یکی از موضوعات داغ این روزها بین مدیران شهری است. اگرچه هنوز موضوع تاب‌آوری شهری حتی بین آن دسته از افرادی که این مفهوم را قبول دارند نیز مبهم است، به همین دلیل ای‌راپ-به عنوان بازوی غیرانتفاعی مشاوره و مهندسی جهانی- «شاخص تاب‌آوری شهری» را ایجاد کرده است. این شاخص در […]

ارتقاء تاب آوری شهری در برابر سوانح طبیعی

    به دنبال آسیب پذیری شهر نیویورک در برابر حوادثی از قبیل  طوفان های ساحلی، پروژه‌ای تحت عنوان Dryline جهت ارتقاء تاب آوری  این شهر پیشنهاد گردید که طبق گزارش روزنامه Guardian از سال ۲۰۱۷ اجرای آن آغاز خواهد شد. Dryline یک پارک خطی و یک مانع محافظ ساحلی به طول ۱۳ کیلومتر در […]