full screen background image

دسته: مدیریت بحران و ایمنی شهری

تاب‌آوری شهری - ارزیابی - شاخص - ارتقاء تاب‌آوری شهری با استفاده از روش‌ داده-محور - سامانه - آینده‌پژوهی - پویش محیطی - شهر تهران

ارتقاء تاب‌آوری شهری با استفاده از روش‌ داده-محور

ایجاد تاب‌آوری در شهرها یکی از موضوعات داغ این روزها بین مدیران شهری است. اگرچه هنوز موضوع...

ارتقاء تاب آوری شهری در برابر سوانح طبیعی

    به دنبال آسیب پذیری شهر نیویورک در برابر حوادثی از قبیل  طوفان های ساحلی، پروژه‌ای...