full screen background image

دسته: مدیریت بحران و ایمنی شهری

فضای سبز - طراحی فضای سبز شهری با تاکید بر ارتقای تاب آوری - سامانه - آینده پژوهی - پویش محیطی - شهر تهران

طراحی فضای سبز شهری با تاکید بر ارتقای تاب آوری

طرح فضای سبز SLA برای شهر کپنهاگ برنده‌ی مسابقه‌ی شهرهای شمالی اروپا شد. موضوع این مسابقه...

تاب‌آوری شهری - ارزیابی - شاخص - ارتقاء تاب‌آوری شهری با استفاده از روش‌ داده-محور - سامانه - آینده‌پژوهی - پویش محیطی - شهر تهران

ارتقاء تاب‌آوری شهری با استفاده از روش‌ داده-محور

ایجاد تاب‌آوری در شهرها یکی از موضوعات داغ این روزها بین مدیران شهری است. اگرچه هنوز موضوع...

ارتقاء تاب آوری شهری در برابر سوانح طبیعی

    به دنبال آسیب پذیری شهر نیویورک در برابر حوادثی از قبیل  طوفان های ساحلی، پروژه‌ای...