full screen background image
Search

دسته: گزارش ها

گزارش: نوآوری و شهر

این گزارش که بر مبنای بیش از ۱۰۰ مصاحبه با متخصصان سیاستگذاری شهری-شامل شهرداران، اعضای شورای شهر، متخصصین دانشگاهی، مدیران شرکت‌ها، مقامات مسئول کارگری و مدیران امور بشردوستانه- در آمریکا و سایر کشورهای جهان تدوین شده است، ۱۵ مورد نوآوری‌ برتر در زمینه اصلاحات سیاست شهری طی دهه گذشته را ارائه می‌کند. این ۱۵ نوآوری […]

گزارش ارزیابی روند تهیه طرح جامع تهران

گزارش مدیریتی “ارزیابی روند تهیه طرح جامع تهران” مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تهیه طرح‌های شهری در ایران فرآیندی است که از تصمیم‌گیری برای تهیه طرح شروع شده و تا ابلاغ آن جهت اجرا ادامه می‌یابد. طرح‌های جامع (و تفصیلی) پس از جنگ دوم جهانی و در جهت حل مشکلات شهرها پس از جنگ […]

معرفی روش‌های ارزیابی پس از اجرا برنامه‌های توسعه شهری

گزارش مدیریتی “معرفی روش‌های ارزیابی پس از اجرا برنامه‌های توسعه شهری” مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران چکیده گزارش ارزیابی پس از اجرای برنامه‌های توسعه شهری به تولیدکنندگان برنامه‌های توسعه شهری کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت برنامه‌های پیشین را شناسایی کنند و بر پایه نتایج آن‌ها، برنامه‌های پیشین را بازبینی کنند و برنامه‌های […]

آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

گزارش مدیریتی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران چکیده گزارش شهر به عنوان کانون تجمعات انسانی، دائم در حال تحول و تغییر است. تحولات شهری همواره سبب شکل‌گیری چالش‌هایی خواهد شد که بر سرنوشت زندگی افراد ساکن در شهرها اثرگذار خواهد بود. از این رو ما تا جایی که بتوانیم باید آینده را در چارچوب […]